Trafikinfo: Börjelslandet Linje 201, 202, 207, 208 Aktuella trafikstörningar linje 20/98/100 Gäddvik linje 14, 31 Förseningar på linje 221 Linje 26 och linje 17 Linje 208 Linje 224 Linje 220, 221 Linje 14 Linje 20
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Anbud Samhällsbetalda persontransporter

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande Samhällsbetalda persontransporter som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB. Transporterna avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer. Kommuner som berörs av upphandlingen är;

Arvidsjaur, Boden, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Visma Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 23 april 2019.

Förfrågningsunderlag kan hämtas här >>

För hjälp/support av Visma Tendsign – använd följande länk  >>

Fler Nyheter

Fler Nyheter