Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Anbud Samhällsbetalda persontransporter i Piteå kommun

 

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande Samhällsbetalda persontransporter som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB. Transporterna avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer.
Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Mercell TendSign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 16 september 2021.

Upphandling Piteå kommun
Förfrågningsunderlag kan hämtas här >>

Frågor kring upphandlingssystemet Mercell TendSign ställs via e-post till:
[email protected]

Fler Notiser

Fler Notiser