Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Anbud Samhällsbetalda persontransporter i Piteå kommun

 

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande Samhällsbetalda persontransporter som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB. Transporterna avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer.
Kommun som berörs är; Piteå
Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Visma Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 22 december 2020.

Förfrågningsunderlag kan hämtas här >>
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwrqzwdpu

För hjälp/support av Visma Tendsign – använd följande länk >>
http://www.tendsign.com/support/tendsign-leverantor/

Fler Notiser

Fler Notiser