Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Anbud Samhällsbetalda persontransporter i Kiruna kommun

 

Välkommen att lämna in anbud gällande Samhällsbetalda persontransporter som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB.
Transporterna avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer. Kommun som berörs är Kiruna och upphandlingen gäller för stationering i Kiruna centralort.

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Mercell Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 17 oktober 2022.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag kan hämtas här:
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwbmdretx

För hjälp/support av Mercell Tendsign – använd följande länk:
http://www.tendsign.com/support/tendsign-leverantor/

 

Fler Notiser

Fler Notiser