Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Anbud Samhällsbetalda persontransporter ”Flygbil Luleå Airport”

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ”Flygbil Luleå Airport” som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB. Kommuner som berörs av upphandlingen är;
Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Luleå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling enligt Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, SFS 2016:1046 (LUF).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Visma Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 25 februari 2020.

Förfrågningsunderlag kan hämtas här:
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afaiocpobi

För hjälp/support av Visma Tendsign – använd följande länk:
http://www.tendsign.com/support/tendsign-leverantor/

Fler Notiser

Fler Notiser