Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 265 Linje 422

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Anbud Samhällsbetalda persontransporter ”Flygbil Luleå Airport”

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ”Flygbil Luleå Airport” som avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB. Kommuner som berörs av upphandlingen är;
Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Luleå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling enligt Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, SFS 2016:1046 (LUF).

Anbud lämnas elektroniskt via upphandlingsverktyget Visma Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 25 februari 2020.

Förfrågningsunderlag kan hämtas här:
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afaiocpobi

För hjälp/support av Visma Tendsign – använd följande länk:
http://www.tendsign.com/support/tendsign-leverantor/

Fler Nyheter

Fler Nyheter