Trafikstörningar: Information angående coronaviruset Väg 97 Boden-Luleå Linje 20 Linje 21 Linje 23 Linje 26 Linje 32 Linje 45 Linje 98 Linje 100

Trafikstörning

Väg 97 Boden-Luleå

Busstrafiken mellan Boden och Luleå påverkas med stor omfattning av ombyggnationen av väg 97.
Planera för längre restid och välj om möjligt en tidigare avgång med bussen.

Läs mer


Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Anbud Samhällsbetalda persontransporter

Transporterna avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB, och avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer.

Berörda kommuner: Arvidsjaur och Jokkmokk.

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via Visma Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 1 juni 2020.

Förfrågningsunderlag och anbudsinlämning hittar du här:
Arvidsjaur: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrmxlbihm
Jokkmokk: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrrbvmpiz

Fler Nyheter

Fler Nyheter