Trafikinfo: Förseningar på linje 221 Hpl Hermelinsparken Luleå Linje 100 Linje 221 Linje 28 Linje 221
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Anbud Samhällsbetalda persontransporter

Transporterna avropas och administreras av Länstrafiken i Norrbotten AB, och avser i huvudsak särskilda persontransporter, dvs sjukresor, färdtjänst och serviceturer.

Berörda kommuner: Arvidsjaur och Jokkmokk.

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Anbud lämnas elektroniskt via Visma Tendsign och ska vara Länstrafiken tillhanda senast 1 juni 2020.

Förfrågningsunderlag och anbudsinlämning hittar du här:
Arvidsjaur: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrmxlbihm
Jokkmokk: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrrbvmpiz

Fler Notiser

Fler Notiser