Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Anbud linjetrafik

Länstrafiken i Norrbotten AB infordrar härmed anbud för utförande av linjetrafik inom Kalix, Haparanda, Överkalix, Kiruna och Pajala kommun.

Linje 301          Kalix-Nyborg-Ryssbält

Linje 304          Kalix-Karlsborg-Båtskärsnäs

Linje 305          Kalix-Lantjärv

Linje 309          Kalix-Påläng-Sören

Linje 320          Karungi-Lappträsk-Oja

Linje 321          Haparanda-Keräsjoki-Pitkäjärvi

Linje 322          Haparanda-Seskarö

Linje 342          Överkalix-L Näverberg-Kölmjärv

Linje 343          Överkalix-Vännäsberget-Storbäcken

Linje 347          Lomträsk-Nybyn-Överkalix

Linje 501          Kiruna-Jukkasjärvi-Paksuniemi

Linje 502          Kiruna-Kurravaara

Linje 503          Lainio-Vittangi

Linje 521          Korpilombolo-Sattajärvi-Pajala

Linje 525          Junosuando-Anttis-Pajala

Upphandlingen genomförs som öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling 2016:1146. Förfrågningsunderlag kan hämtas via https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbiuqkmpx&GoTo=Docs.

Anbud skall vara Länstrafiken tillhanda senast 2017-11-29.

Anbudet skall lämnas i förslutet kuvert som skall vara adresserat och märkt enligt anvisningar i förfrågningsunderlag eller elektroniskt via https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbiuqkmpx&GoTo=Tender

Fler Notiser

Fler Notiser