Trafikinfo: Börjelslandet E4, Linje 224 Förseningar på linje 221 Hpl Hermelinsparken Luleå Linje 23 Linje 23
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Vi har för närvarande störningar i trafiken på kuststräckan Umeå–Haparanda. Störningarna beror på fordonsbrist i kombination med chaufförsbrist, vilket har gjort att turer fått ställas in, ibland med kort varsel.

– Vi har hamnat i ett dåligt mellanläge där vi fasar ut en fordonspark och är på väg att få in en ny underleverantör med nya bussar. Vi förstår att det här skapar osäkerhet och irritation hos våra resenärer och beklagar det. Tyvärr finns ingen enkel och snabb lösning i dagsläget, men vi jobbar så hårt vi kan för att undvika att våra passagerare drabbas, säger Malin Fältmark, trafikchef.

Länstrafiken har på grund av en utdragen juridisk process inte kunnat sluta avtal med ny underleverantör, det vill säga ett eller flera bussbolag som ska köra bussarna på uppdrag åt Länstrafiken. Det har lett till att hårt nyttjade fordon utsatts för onormalt slitage och därför av säkerhetsskäl måste tas ur trafik oftare, för att servas.

– Detta i kombination med att hela branschen har svårt att rekrytera chaufförer gör att vi har hamnat i ett tillfälligt men onormalt dåligt läge. Resenärerna ska kunna lita på att bussen kommer och att de kommer fram säkert och bekvämt. Det är våra självklara mål, säger Ingela Karlsson, tf VD.

Nytt avtal med ny leverantör och nya fordon finns på plats den 1 april 2023. Till dess försöker Länstrafiken lösa uppkomna problem i dialog med nuvarande leverantör, Transdev.

I december sker en inplanerad förändring i tidtabellen med något färre turer. Det kommer att frigöra både fordon och chaufförer till resterande turer. Vår förhoppning är att det kan förbättra läget.

Om du har påverkats av störningarna och vill framföra ersättningskrav, klagomål eller andra synpunkter är du välkommen att kontakta oss: https://ltnbd.se/kontakt/

 


 

FAQ

Nuvarande bussar är i ett dåligt skick, det drar kallt och ibland har det regnat in, hur ska det hanteras under vintern?

Vi gör aldrig avkall på säkerheten. En buss får inte användas i trafik om den inte genomgått vissa kontroller innan avfärd, detta ska bussbolaget se till. Under hösten har Länstrafiken dessutom gjort egna kontroller av fordonen, eftersom vi har fått indikationer på att det finns brister. Vi känner till att många av bussarna är slitna och har gått långt. Det har att göra med att det nuvarande trafikavtalet har förlängts och nu går på övertid.

Hur säkerställer ni att de chaufförer som kommer in tillfälligt kan körvägarna och inte missar att hämta upp resenärer?

Nya förare genomgår en introduktionsutbildning och kör tillsammans med en fadder till dess att de kan den rutt de ska köra. Det finns en väldigt tydlig rutin för detta. Det finns även körspecifikationer och gps-hjälpmedel som ser till att förarna vet var de ska stanna. Däremot går det inte att garantera att misstag aldrig sker.

Om bussen kör förbi min hållplats utan att stanna, har jag rätt till ersättning om jag beställer en taxi för min då planerade resa?

Uppstår en försening eller att en tur ställs in (oavsett orsak) där du kommer att bli minst 20 minuter sen till din slutdestination har du alltid möjlighet att ordna din resa själv, med egen bil, taxi eller annan transport och ta kostnaden för den. Du kan sedan, i efterhand, hos Länstrafiken ansöka om ersättning för gjorda utlägg, för taxi upp till 1 208 kr, eller egen bil 18.50 kr/mil (max 1 208 kr).
Mer information: Förseningsersättning

Ni säger att ni har brist på bussförare, vad gör ni åt den saken?

Vi upphandlar bussbolag och en del i bussbolagets ansvar är att bemanna med bussförare. Vi kan konstatera att bristen drabbat oss och det är självklart inte bra. Signalerna från bussbolaget är att de försöker lösa situationen så gott det går, men ibland lyckas de inte. För varje inställd tur betalar bussbolaget en straffavgift på 10 000 kr.

Varför är det svårt att rekrytera bussförare?

Det råder en allmän förarbrist i branschen, vilket förvärrat situationen i Norrbotten med inställda turer efter framförallt kustlinjerna. Enligt Transportföretagen står branschen inför stora utmaningar i form av utökade kompetensbehov, en hög andel äldre i arbetsstyrkan och minskade antal individer med C- och D-körkort, vilket kommer att förstärka svårigheten att hitta rätt kompetens. Det är upphandlade bussbolagets ansvar att bemanna bussarna med förare.

Varför tar det sådan lång tid innan jag får återkoppling från kundservice?

Det är väldigt högt tryck på Länstrafikens kundservice för närvarande. Därför kan svarstiderna vara längre än vanligt, men vi gör allt vi kan för att alla ska få svar.

Hur ska man kunna lita på att bussarna går?

Den 1 april 2023 träder ett nytt avtal med ny leverantör och nya bussar i kraft. För att kunna säkerställa att trafiken kan bedrivas under tiden som det nuvarande tilläggsavtalet löper så har nuvarande leverantör Transdev vidtagit ett antal åtgärder:

  • Tagit in flera underentreprenörer som kör åt dem.
  • Hyrt in bussförare från bemanningsföretag.
  • Lånat in bussförare från andra busskontrakt runt om i landet.
  • Förhandlat om särskild övertid för att kunna lösa personalbehovet.

Den 11 december börjar en ny, något reducerad tidtabell att gälla på Norrlandskusten i Norrbotten, som kommer att frigöra både fordon och bussförare till de kvarvarande turer. Se nyhet här: https://ltnbd.se/aktuellt/tidtabellsforandringar-mellan-haparanda-och-lulea/


Klurigt på resan

Nu är det dags, populära Länskrysset finns att hämta på busstationerna och utvalda busslinjer. Trevligt kryssande och bussåkande!


Läs tidningen här

Res flexibelt mellan Kalix och Haparanda

Du som reser ofta mellan Kalix och Haparanda kan nu köpa Pendlarkortet på sträckan. Med Pendlarkortet kan du resa fritt under 30 dagar mellan orterna med Länstrafikens bussar, Norrtåg och lokaltrafikens bussar i Kalix och Haparanda.


Priser och resevillkor

Linje 93

Från maj 2022 trafikerar inte längre Länstrafiken linje 93: Gällivare – Kebnats – Stora Sjöfallet – Ritsem.
För info om resor på denna sträcka fr o m 1/5 2022 vänligen kontakta Falcks Omnibus.


Kontakt Falcks Omnibus

Sommar i fjällen

Vare sig du ska spana på norrsken, vandra i nationalparker, eller utmana dig själv och nå högsta toppen, når du ditt fjälläventyr lättare med Länstrafikens bussar.


Fjällinjer år 2022

Blippa biljetten med mobilen

Köp din resa digitalt och i förväg. Ladda hem Länstrafikens app, se alla busstider och köp biljett. Betala tryggt och enkelt med Swish, bankkort eller Klarna. Obs, aktivera INTE biljetten förrän strax innan du ska kliva ombord på bussen.


Köp biljetten i appen

Skolkort

Kortet gäller för högst fyra resor dagligen på angiven ressträcka under läsåret (gäller även på Norrtåg inom länet på den ressträcka som anges). Kortet gäller ej under jul- och sommarlov.


Information skolkort

Ladda busskortet i webbshop

Skapa en användare och registrera in ditt busskortsnummer, sen kan du ladda kortet med rabattresor, periodkort och reskassa.


Webbshop

Biogas Boden–Luleå

Direktionen för RKM Norrbotten har vid sitt senaste möte fattat beslut att upphandla biogas för Länstrafikens bussar på sträckan Luleå–Boden.


Pressmeddelande

Närtrafik i Haparanda

Nästa år startar en ny efterfrågestyrd tur som trafikerar sträckan Lappträsk–Kärrbäck–Tossa–Keräsjoki


Tidtabell linje 980

Störningar i kusttrafiken

Vi har för närvarande störningar i trafiken på kuststräckan Umeå–Haparanda. Störningarna beror på fordonsbrist i kombination med chaufförsbrist, vilket har gjort att turer fått ställas in, ibland med kort varsel.


Norrlandskusten frågor och svar

Tidtabellsförändringar Norrlandskusten

Mest påverkas sträckan mellan Haparanda och Luleå, där turerna blir färre under både vardag och helg.


Nya tidtabeller fr o m 11 dec

Ungdomskort Boden

För dig som är 7 år till och med 19 år. Res inom Boden kommun både med lokaltrafiken och Länstrafiken.


Ungdomskort Boden