Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Här har vi sammanställt de frågor du som resenär kan tänkas ha inför eller under din resa med Norrlandskusten. Uppdateras löpande.

Vad är det som förändras?

Tidtabellsförändringen påverkar främst sträckan Haparanda–Luleå där turerna blir färre under både vardag och helg. Sett till de olika linjerna innebär förändringen att linje 100 slutar trafikera sträckan Haparanda–Luleå helt. I stället införs den nya linje 11 på sträckan. Busslinje 98 kommer i och med förändringarna helt att försvinna.
Mellan Haparanda och Luleå minskar turerna från 10 till 6 turer i vardera riktningen. Under lördag och söndag minskar turtätheten från 6 turer dagligen till 2 turer dagligen i vardera ritningen.

Hur sker samordningen för tidtabellsförändringen?

Länstrafiken har en kontinuerlig dialog med Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten som är samordnaren för kollektivtrafiken i länet. Så långt det går anpassas bussturerna utefter hur tåget går eftersom de är hårt styrda av bantider. En avvägning görs mellan kopplingar mot tåg, andra busslinjer, arbets- och studiependling.

Ni säger att tåget ska fungera som ett komplement – men där jag bor finns inte den möjligheten. Hur tänker ni där?

Beslutet om den nya tidtabellen för Norrlandskusten togs för fyra år sedan av Region Norrbotten som är finansiären för stomlinjerna. På grund av en utdragen upphandlingsprocess är det först nu det verkställs.
Beslutet togs med anledning av den budget som var då och med ett sparkrav, det motiverades även med att det finns tåg som trafikerar sträckan Haparanda–Luleå. Eftersom en del av våra resenärer inte har möjlighet att nyttja tåget som ett komplement har den politiska ledningen beslutat att skjuta till pengar för att undvika de värsta försämringarna för de som pendlar dagligen.

Vilka anpassningar har gjorts för att förbättra för oss som pendlar dagligen?

En första förändring som gjordes var att linje 11 upphandlades mellan Luleå–Haparanda för att tillgodose det grundläggande behovet av arbets- och studiependling. För att ytterligare anpassa tidtabellen justeras några avgångstider nu inför tidtabellsskiftet.

De anpassningar som görs gäller linje 11 med dessa avgångar:

  • 16.30 från Luleå senareläggs till 17.10.
  • 17.05 från Haparanda tidigareläggs till 15.10, och avgår från Kalix 16.10.
  • 19.30 från Haparanda senareläggs till 20.00.

Anpassningarna i den nya tidtabellen kommer att gälla från och med måndag 12 december.

Vi som arbetar helger och udda tider och inte har tillgång till tåg, hur ska vi kunna resa hållbart?

Vi vet att möjligheterna att resa kollektivt och minska sitt klimatavtryck är viktigt för att Norrbotten ska vara attraktivt för människor att bo och arbeta, inte minst nu när den gröna omställningen sker här och vi behöver bli fler. Vi kommer därför att fortsätta arbetet med tidtabellen och vår ambition utveckla trafikutbudet utifrån den budget vi har.

Nuvarande bussar är i ett dåligt skick, det drar kallt och ibland har det regnat in, hur ska det hanteras under vintern?

Vi gör aldrig avkall på säkerheten. En buss får inte användas i trafik om den inte genomgått vissa kontroller innan avfärd, detta ska bussbolaget se till. Under hösten har Länstrafiken dessutom gjort egna kontroller av fordonen, eftersom vi har fått indikationer på att det finns brister. Vi känner till att många av bussarna är slitna och har gått långt. Det har att göra med att det nuvarande trafikavtalet har förlängts och nu går på övertid.

Hur säkerställer ni att de chaufförer som kommer in tillfälligt kan körvägarna och inte missar att hämta upp resenärer?

Nya förare genomgår en introduktionsutbildning och kör tillsammans med en fadder till dess att de kan den rutt de ska köra. Det finns en väldigt tydlig rutin för detta. Det finns även körspecifikationer och gps-hjälpmedel som ser till att förarna vet var de ska stanna. Däremot går det inte att garantera att misstag aldrig sker.

Ibland blir bussen sen för att det ska lastas gods, vad görs åt den saken?

Vi, tillsammans med trafikbolaget, håller på att anpassa tiderna för att ge förarna utrymme att både lasta gods och hålla den planerade tidtabellen. En lösning är framtagen, men med anledning av regelverket kring förändringar i schematider är det viss fördröjning. Vi hoppas därför att detta kan vara på plats fullt ut inom kort och leda till förbättringar i trafiken.

Om bussen kör förbi min hållplats utan att stanna, har jag rätt till ersättning om jag beställer en taxi för min då planerade resa?

Uppstår en försening eller att en tur ställs in (oavsett orsak) där du kommer att bli minst 20 minuter sen till din slutdestination har du alltid möjlighet att ordna din resa själv, med egen bil, taxi eller annan transport och ta kostnaden för den. Du kan sedan, i efterhand, hos Länstrafiken ansöka om ersättning för gjorda utlägg, för taxi eller egen bil. Mer information: Förseningsersättning

Ni säger att ni har brist på bussförare, vad gör ni åt den saken?

Vi upphandlar bussbolag och en del i bussbolagets ansvar är att bemanna med bussförare. Vi kan konstatera att bristen drabbat oss och det är självklart inte bra. Signalerna från bussbolaget är att de försöker lösa situationen så gott det går, men ibland lyckas de inte. För varje inställd tur betalar bussbolaget en straffavgift på 10 000 kr.

Varför är det svårt att rekrytera bussförare?

Det råder en allmän förarbrist i branschen, vilket förvärrat situationen i Norrbotten med inställda turer efter framförallt kustlinjerna. Enligt Transportföretagen står branschen inför stora utmaningar i form av utökade kompetensbehov, en hög andel äldre i arbetsstyrkan och minskade antal individer med C- och D-körkort, vilket kommer att förstärka svårigheten att hitta rätt kompetens. Det är upphandlade bussbolagets ansvar att bemanna bussarna med förare.

Varför tar det sådan lång tid innan jag får återkoppling från kundservice?

Det är väldigt högt tryck på Länstrafikens kundservice för närvarande. Därför kan svarstiderna vara längre än vanligt, men vi gör allt vi kan för att alla ska få svar.

Hur ska man kunna lita på att bussarna går?

Den 1 april 2023 träder ett nytt avtal med ny leverantör och nya bussar i kraft. För att kunna säkerställa att trafiken kan bedrivas under tiden som det nuvarande tilläggsavtalet löper så har nuvarande leverantör Transdev vidtagit ett antal åtgärder:

  • Tagit in flera underentreprenörer som kör åt dem.
  • Hyrt in bussförare från bemanningsföretag.
  • Lånat in bussförare från andra busskontrakt runt om i landet.
  • Förhandlat om särskild övertid för att kunna lösa personalbehovet.

Den 11 december börjar en ny, något reducerad tidtabell att gälla på Norrlandskusten i Norrbotten, som kommer att frigöra både fordon och bussförare till de kvarvarande turer. Se nyhet här: https://ltnbd.se/aktuellt/tidtabellsforandringar-mellan-haparanda-och-lulea/

Har de nya bussarna längs Norrlandskusten som tas i trafik från 1 april integrerade barnstolar i några säten? Kommer dessa i så fall vara bokningsbara?

Norrlandskusten kommer att från och med den 1 april ha 17 ordinarie bussar. De ska trafikera linje 100, 20 och 12 i Västerbotten och Norrbotten. Alla dessa bussar ska ha integrerade barnstolar, två st per buss.
Tyvärr är inte möjligheten att boka dem färdigt till när trafiken startar. Den tekniken kommer senare i vårt stora biljettsamarbete som vi jobbar med tillsammans med hela Norrland. Vi förstår att det blir besvärligt när man inte kan boka barnstolarna och faktiskt veta att man kan nyttja den.
Det som också kan vara bra att veta är att trafikföretaget har 17 ordinarie bussar till dessa linjer, men också möjlighet att ta in ersättningsbussar när vi t ex behöver förstärkning på en tur eller att en buss tillfälligt är på service. Dessa bussar kommer vid de enstaka tillfällena mest troligt inte ha integrerade barnstolar.
Läs mer om integrerade barnstolar i våra resevillkor: https://ltnbd.se/kundservice/resevillkor/

 

Tidtabeller

Här hittar du Länstrafikens alla busstidtabeller: https://ltnbd.se/tidtabeller/

För dig som söker tidtabeller och biljettinformation för tågresor hänvisar vi till Norrtåg: https://www.norrtag.se/#/


Störningar i kusttrafiken

Vi har för närvarande störningar i trafiken på kuststräckan Umeå–Haparanda. Störningarna beror på fordonsbrist i kombination med chaufförsbrist, vilket har gjort att turer fått ställas in, ibland med kort varsel.


Störningar i kusttrafiken

Snart upphör reskassan

I det uppgraderade biljettsystemet kommer inte reskassa att finnas kvar och därför kommer vi stegvis avveckla reskassan.


Info om ny app och utökat biljettsamarbete

Glömt något på bussen?

Om du glömt något på bussen, kontakta trafikföretaget som kör på linjen du åkte med.


Telefonnummer trafikföretag

Ta Flygbilen till Luleå Airport eller Arvidsjaurs Flygplats

Vi kör dig till/från Haparanda, Hedenäset, Jokkmokk, Kalix, Sangis, Seskarö, Töre, Vuollerim, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.


Boka Flygbilen

Ungdomskort Boden

För dig som är 7 år till och med 19 år. Res inom Boden kommun både med lokaltrafiken och Länstrafiken.


Ungdomskort Boden

Smygpremiär för nya Norrlandskusten

Nedräkningen har börjat tills nya och fräscha bussar rullar längs med Norrlandskusten. Den 1 april kliver Connect Bus in som trafikföretag och under helgen fick chaufförer och representanter från Länstrafiken en visning av bussarna.


Pressmeddelande

FAQ Norrlandskusten

Här har vi sammanställt de frågor du som resenär kan tänkas ha inför eller under din resa med Norrlandskusten.


FAQ Norrlandskusten

Anpassningar i busstidtabell efter synpunkter

Efter aviserade tidtabellsförändringar på Norrlandskusten har resenärer reagerat. Nu görs anpassningar i den nya tidtabellen som kommer att gälla från måndagen den 12 december.


Ny anpassad tidtabell linje 11

Tidtabellsskifte söndag 11 december

Viktigt är, att du själv kollar just din busslinje och vilka tider som gäller fr o m söndag 11 december.


Nya tidtabeller fr o m 11 dec

Tidtabellsförändringar Norrlandskusten

Mest påverkas sträckan mellan Haparanda och Luleå, där turerna blir färre under både vardag och helg.


Tidtabellsförändringar Norrlandskusten

Klurigt på resan

Nu är det dags, populära Länskrysset finns att hämta på busstationerna och utvalda busslinjer. Trevligt kryssande och bussåkande!


Läs tidningen här

Närtrafik i Haparanda

Nästa år startar en ny efterfrågestyrd tur som trafikerar sträckan Lappträsk–Kärrbäck–Tossa–Keräsjoki


Tidtabell linje 980

Biogas Boden–Luleå

Direktionen för RKM Norrbotten har vid sitt senaste möte fattat beslut att upphandla biogas för Länstrafikens bussar på sträckan Luleå–Boden.


Pressmeddelande

Ladda busskortet i webbshop

Skapa en användare och registrera in ditt busskortsnummer, sen kan du ladda kortet med rabattresor, periodkort och reskassa.


Webbshop

Skolkort

Kortet gäller för högst fyra resor dagligen på angiven ressträcka under läsåret (gäller även på Norrtåg inom länet på den ressträcka som anges). Kortet gäller ej under jul- och sommarlov.


Information skolkort

Blippa biljetten med mobilen

Köp din resa digitalt och i förväg. Ladda hem Länstrafikens app, se alla busstider och köp biljett. Betala tryggt och enkelt med Swish, bankkort eller Klarna. Obs, aktivera INTE biljetten förrän strax innan du ska kliva ombord på bussen.


Köp biljetten i appen

Sommar i fjällen

Vare sig du ska spana på norrsken, vandra i nationalparker, eller utmana dig själv och nå högsta toppen, når du ditt fjälläventyr lättare med Länstrafikens bussar.


Fjällinjer år 2022

Linje 93

Från maj 2022 trafikerar inte längre Länstrafiken linje 93: Gällivare – Kebnats – Stora Sjöfallet – Ritsem.
För info om resor på denna sträcka fr o m 1/5 2022 vänligen kontakta Falcks Omnibus.


Kontakt Falcks Omnibus

Res flexibelt mellan Kalix och Haparanda

Du som reser ofta mellan Kalix och Haparanda kan nu köpa Pendlarkortet på sträckan. Med Pendlarkortet kan du resa fritt under 30 dagar mellan orterna med Länstrafikens bussar, Norrtåg och lokaltrafikens bussar i Kalix och Haparanda.


Priser och resevillkor