Hoppa till innehållet
Trafikinfo: Kiruna busstation har flyttat Förseningar på linje 221 Hpl Hermelinsparken Luleå Linje 28 Linje 28 Linje 31
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

PRESSMEDDELANDE

Biogas på sträckan Boden–Luleå

Direktionen för den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Norrbotten har vid sitt senaste möte den 25 oktober fattat beslut att upphandla biogas för Länstrafikens bussar på sträckan Luleå–Boden. Upphandlingsarbete pågår och planerad trafikstart är juni 2024.

– Jag är jättenöjd med beslutet och det är roligt att en enad direktion visar att vi är med och bidrar till den gröna omställning som pågår i regionen. Genom detta beslut tar vi steget närmare att vara fossilfria till 2030, vilket är vårt övergripande mål gällande miljön för regionens kollektivtrafik, säger Anders Öberg, ordförande för direktionen i RKM Norrbotten.

Länstrafikens ägare RKM Norrbotten har som uppdrag att uppdatera Trafikförsörjningsprogrammet, vilket är det styrande dokumentet för kollektivtrafiken i länet. Programmet ska stödja den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra övergripande samhälls- och miljömål.

– Ska vi vara en grön region behövs även gröna transporter. Jag tror på att skapa en attraktiv och klimatsmart region där det går att leva och bo utan att vara bilberoende. Nu ökar vi attraktiviteten för att resa grönt och uppmuntrar till nya beteenden som gör att fler väljer kollektivtrafiken, säger Ingela Karlsson, tf vd Länstrafiken Norrbotten.

Förbättrad kommunikation för resenärerna

För att öka tillgängligheten och förbättra kommunikationen för busssresenärerna, fattade även direktionen beslut om att bevilja Länstrafiken att uppta lån för att investera i ett nytt realtidssystem och nya skyltar.

– Det känns väldigt bra med beslutet och att vi kan jobba vidare med upphandlingen av nytt realtidssystem, då det länge har efterfrågats av våra resenärer. Framöver kommer resenären veta exakt var bussen befinner sig och kan då planera sin resa på ett enklare sätt än idag. Systemet kommer också att förbättra vårt interna arbete gällande planering och uppföljning av trafiken samt underlätta i dialogen med resenärerna, säger Malin Fältmark, trafikchef Länstrafiken Norrbotten.

För mer information

Anders Öberg, ordförande för direktionen RKM Norrbotten
070-609 35 63
[email protected]

Ingela Karlsson, tf verkställade direktör Länstrafiken Norrbotten
0926-756 93
[email protected]

Malin Fältmark, trafikchef Länstrafiken Norrbotten
0926-756 97
[email protected]