Information

Laddningen av kortet finns tillgängligt på bussen inom 24 timmar. Därefter överförs pengarna eller perioden till kortet genom att man håller kortet ca 5 sekunder mot läsaren i bussen, tills det piper och den gröna lampan tänds.

Ska du köpa produkter till LLT (Luleå Lokaltrafik) gå till deras webbsida: www.llt.lulea.se

Frågor kontakta Länstrafiken!

Till webbutiken
TRAFIKSTÖRNINGAR Klicka på aktuell linje: Linje 28 , Linje 220 , Linje 221 , Linje 322
x
20170822: Linje 221, Linje 220, Pga av vägarbete mellan Antnäs och Kallax by kommer det att vara trafikstörningar på ca 10 minuter under hela augusti månad.
x
20170822: Linje 322, Tidtabellen Haparanda-Seskarö ändras fr mån 28/8 2017. Det innebär tidigareläggning av turerna och berör samtliga hpl efter linjen.
x
20170822: Linje 28,Tur 19.45 fr Boden t Luleå mån-fre har ny avgtid 20.00. Tur 21.00 fr Luleå t Boden mån-fre har ny avgtid 21.10.Gäller fr 21 aug 2017.
Reseplanera


Resor utanför länet

Resplus är möjligt tack vare en unik samverkan mellan i stort sett alla Sveriges trafikföretag. Vi samverkar inom en rad områden som syftar till att göra resan så enkel och smidig som möjligt för dig som resenär.
www.resplus.se

Planering
De olika företagens trafik samplaneras för att du som resenär ska få korta gångavstånd och lagom långa bytestider vid byten mellan tåg, buss och båt. Samtliga företag byter tidtabell vid samma datum. Detta är grundförutsättningarna för att Resplus ska fungera.

Information
Samverkan om information innebär att du som resenär genom ett samtal, en tidtabell eller en internetsökning får allsidig, objektiv och korrekt information om hela resan, inklusive byten.

Samtrafiken äger och förvaltar Riksdatabasen där Resplusresor med tåg, buss och båt för drygt 3 000 orter i hela landet ingår. Denna information används i tågoperatörernas informations- och bokningssystem samt i ett antal tryckta tidtabeller.

Biljett- och distributionssamverkan
Här samverkar trafikföretagen så att du i en beställning ska kunna köpa en genomgående biljett för hela resan, oavsett antal delsträckor. För att din resa ska vara enkel och smidig gäller samma regler om exempelvis familjeerbjudande, medföljande husdjur och åldersgränser för ungdomsrabatter oavsett vilka olika delsträckor och trafikföretag som kombineras ihop till en Resplusbiljett.

Kundservice vid bruten förbindelse
För att du ska få en trygg resa hela vägen fram till Resplusresans slutmål samverkar företagen även om förseningar uppstår eller trafik måste ställas in (så kallad bruten förbindelse). Med en Resplusbiljett i handen gäller samma regler för kundservice och ansvarsfördelning vid brutna förbindelser oavsett sträcka och trafikföretag.