Information

Laddningen av kortet finns tillgängligt på bussen inom 24 timmar. Därefter överförs pengarna eller perioden till kortet genom att man håller kortet ca 5 sekunder mot läsaren i bussen, tills det piper och den gröna lampan tänds.

Ska du köpa produkter till LLT (Luleå Lokaltrafik) gå till deras webbsida: www.llt.lulea.se

Frågor kontakta Länstrafiken!

Till webbutiken
Reseplanera


Resor utanför länet

I tidtabellen förekommer en del förkortningar. Här ser du vad de betyder:

Hfr – Helgfri dag
Dagl – Dagligen
M – Måndag
Ti – Tisdag
O – Onsdag
To – Torsdag
F – Fredag
L – Lördag
Sohd – Sön- och helgdag
S – Söndag
a) – Angör hållplatsen men stannar endast för avstigande
p) – Angör hållplatsen men stannar endast för påstigande
I – Bussen stannar inte eller går annan väg
X – Bussen stannar för av- och påstigning
Skold – Skoldagar
Anmärkningar: Märkt med siffra eller bokstav. Förklaring till anmärkningar finns i nedre delen av tidtabellen