Information

Laddningen av kortet finns tillgängligt på bussen inom 24 timmar. Därefter överförs pengarna eller perioden till kortet genom att man håller kortet ca 5 sekunder mot läsaren i bussen, tills det piper och den gröna lampan tänds.

Ska du köpa produkter till LLT (Luleå Lokaltrafik) gå till deras webbsida: www.llt.lulea.se

Frågor kontakta Länstrafiken!

Till webbutiken
Reseplanera


Resor utanför länet

Många resenärer får allergiska besvär av pälsdjur. Sällskapsdjur ska därför förvaras i egen korg, bur eller annat godkänt emballage som ofta placeras i bussens bagageutrymme.

Bussföraren kan ge tillåtelse att djuret får färdas tillsammans med resenären, om det kan ske utan olägenhet för övriga passagerare. Normalt anvisas passagerare med djur till den bakre delen av bussen.

För djur som åker i bussens passagerarutrymme och upptar egen plats gäller samma taxa som för skolungdom (halva ordinarie biljettpriset). Mindre djur som förvaras i väska/bur som kan hållas i knät åker med utan kostnad. Ledarhund åker alltid gratis.

På linje 17, 18, 23, 28, 29, 30, 97 samt komfortbussturerna linje 98 är det inte tillåtet att ta med sig pälsdjur i passagerarutrymmet. Undantaget ledarhund på linje 23, 28, 29, 30.97