Information

Laddningen av kortet finns tillgängligt på bussen inom 24 timmar. Därefter överförs pengarna eller perioden till kortet genom att man håller kortet ca 5 sekunder mot läsaren i bussen, tills det piper och den gröna lampan tänds.

Ska du köpa produkter till LLT (Luleå Lokaltrafik) gå till deras webbsida: www.llt.lulea.se

Frågor kontakta Länstrafiken!

Till webbutiken
Reseplanera


Resor utanför länet

Ett handbagage eller en resväska, ett par skidor/snowboard i fodral, barnvagn eller rullstol får tas med av resenär utan avgift. Bagaget får tas med i bussens passagerarutrymme endast till den storlek, vikt och omfång som bussens bagagehyllor medger. I övrigt ska bagage/resegods förvaras i bussens bagageutrymme. Bussens mittgång ska av säkerhetsskäl hållas fri från bagage och annat gods.

Cykel får tas med om plats i bagageutrymme och/eller speciella anordningar för transport av den finns. Avgift 50 kr per cykel och restillfälle, med undantag för skolelever som ska använda cykel i skolans arbete och som har rätt att ta med cykel utan avgift. På dubbeldäckade expressbussar får cyklar inte tas med (linje 100 Haparanda – Umeå). Samma regler gäller för resenärer med dragpulka. Övrigt resgods får tas med i mån av plats och mot ordinarie godstaxa.

Ansvaret för bagage/resgods ligger hos resenären. Se därför till att märka bagaget tydligt med namn, adress och telefonnummer. Bagagelappar finns hos föraren och på busstationen.