Information

Laddningen av kortet finns tillgängligt på bussen inom 24 timmar. Därefter överförs pengarna eller perioden till kortet genom att man håller kortet ca 5 sekunder mot läsaren i bussen, tills det piper och den gröna lampan tänds.

Ska du köpa produkter till LLT (Luleå Lokaltrafik) gå till deras webbsida: www.llt.lulea.se

Frågor kontakta Länstrafiken!Reseplanera

Direkta svar på frågor om avrese- och ankomsttid, resrutt samt biljettpris för resor i hela länet.

Från
Till
Resor utanför länet ⇢

Förklaring till förkortningar

I tidtabellen förekommer en del förkortningar. Här ser du vad de betyder:

Hfr - Helgfri dag
Dagl - Dagligen
M - Måndag
Ti - Tisdag
O - Onsdag
To - Torsdag
F - Fredag
L - Lördag
Sohd - Sön- och helgdag
S - Söndag
a) - Angör hållplatsen men stannar endast för avstigande
p) - Angör hållplatsen men stannar endast för påstigande
I - Bussen stannar inte eller går annan väg
X - Bussen stannar för av- och påstigning
Skold - Skoldagar
Anmärkningar: Märkt med siffra eller bokstav. Förklaring till anmärkningar finns i nedre delen av tidtabellen